Produktinformation

Båt transporter container
Leifur

Om Leifur K-35

Leifur K-35 är ett av marknadens säkraste lås av högsta kvalitét. Läs mer om all specifikation kring låset här.

Låsets funktionalitet

Låset är avsett för att användas överallt där ett högsäkerhetslås krävs.

Produkten är framtagen för att fungera optimalt även i lägen där dörrar kan röra sig diagonalt. T.ex. på containers och lastbilstrailers där underlaget kan vara ojämnt vid parkering eller vid rörlig transport. Låset levereras med monteringsdetaljer för flytande utanpåliggande montering vilket gör att låset anpassar sig till rådande omständigheter i just din verksamhet.

Specifikation

  • Leifur K-35 är tillverkat av specialstål, testat av SFF och innehar certifiering Säkerhetsklass 5 utfärdat av SBSC.
  • Leifur K-35 är skyddat mot angrepp från borr och sågning genom olika inbyggda säkerhetsfunktionersåsom t.ex. borrskyddsbrickor och härdning.
  • Leifur K-35 har klarat dyrktest.
  • Leifur K-35 är godkänt i klimattest (med saltbemängd luft) och i värme- och kylprov.

Varianter och låssystem

Leifur K-35 har ett så kallat K35-lås som kan varieras med;

  • Olika låsning: Varje cylinder är unik och har egen nyckel som ej passar något annat lås.
  • Lika låsning: Oberoende av antalet lås används samma cylinderkombination där samma nyckel passar till samtliga K35-lås.
  • Låssystem: Det minsta systemet består av 60 olika kombinationer och kan också beställas med tusentals kombinationer utefter dina behov.

Leifur K-35 går även att beställa för höger- resp. vänstermontering.

Certifieringar

Våra lås är utprövade av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och certifierat av Svenska Brand & Säkerhetscertifieringen (SBSC).

Vid frågor eller intresse, kontakta oss för att veta mer.

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande