Låt oss hjälpa er att skydda er verksamhet

Byggarbetare som skrattar

Inbrott är en kostsam historia för både företagen och dess kunder. Dessutom ställer det även till med andra problem, så som förseningar inom transporten eller diverse byggprojekt.

Stölder ökar markant inom byggplatser, containers, lager och andra industrilokaler. Det blir kostsamt för både företagen och dess kunder och ställer även till med andra problem, så som förseningar inom transporten eller diverse byggprojekt. Varje dygn sker i genomsnitt 15 inbrott på svenska byggarbetsplatser. Från 2014-2019 har stölder på byggen ökat med 60 procent visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. I takt med att inbrotten ökar har vi sett en ökad efterfråga av vårat högkvalitativa lås, som hjälper er att skydda ert gods.

Designen och konstruktionen av låsbommen Leifur K35 har bevisats sedan 2004 att hålla vad det lovar. Det gäller både funktion, underhåll och säkerhet. Låsklass 5 uppfyller alla de krav som ställs på lås från t.ex. ditt försäkringsbolag för att du tryggt ska kunna skydda dina objekt i händelse av att inbrott ändå sker.

Intresserad eller nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss!

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar och har varit kund sedan 2002.

"Vi har låset på samtliga av våra 1500 containers och det fungerar väldigt bra. Vid inbrott ger de sig inte ens på låset utan försöker hitta andra vägar."

Anders Gustafsson, Produktchef på Lambertsson Sverige AB.

Lyftkranar